Primära flikar

Vardagens civilkurages logotyp

Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage är en ungdomsorganisation. Vi genomför praktisk träning i civilkurage för att öka jämlikhet och demokrati. Utifrån ickevåld tränar vi oss på att skapa ett mer aktivistiskt medborgarskap – vi vill omvandla passiva observatörer till aktiva aktörer.

Just nu driver Vardagens civilkurage projektet Klimatprata. Vi vill skapa konstruktiva klimatsamtal för att genom samtal kan vi förändra världen!