Vill du bli klimatsamtalstränare?

Vardagens civilkurage

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Miljö och natur, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Opinionsbildning/aktivism, Utbildning

Vi söker framtida tränare i klimatsamtal för Klimatprata – är det du?

Om Vardagens civilkurage och Klimatprata
Vardagens civilkurage är en organisation som arbetar för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Tillsammans utforskar vi olika ingripandetekniker för ett aktivistiskt medborgarskap. I projektet Klimatprata tränar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal i vår vardag. Vi arrangerar praktiska träningar, utvecklar metodmaterial och engagerar unga i klimatrörelsen.
Klimatprata finansieras av Allmänna arvsfonden och Klimatpratas huvudsakliga målgrupp är personer i åldern 15-25 år.

Om våra träningar
I våra träningar i klimatsamtal och eko-civilkurage provar vi olika samtalstekniker genom rollspel och dialogövningar. Vi tränar praktiskt, utforskar och finslipar tekniker för hur vi kan skapa konstruktiva klimatsamtal i vår vardag. Vi vill skapa klimatsamtal som uppmanar till handling.
Genom samtal bryter vi tystnadskultur, utmanar maktlöshet och uppgivenhet, för att istället väcka engagemang och organisering i klimatrörelsen.

Om utbildningen
Under utbildningen tränar vi på att underlätta och skapa övningar som hanterar klimatförnekelse, apati och pessimism, klimathärskartekniker, greenwashing, faktafetischism, splaining (med mera). Vi kommer utveckla färdigheter i hur vi kan tränga undan normer och diskurser som legitimerar eller möjliggör förstöring av jorden (så som normer kring konsumtion och slit-och-släng). Genom samtalstekniker kommer vi träna på att i ersätta dessa normer med mer miljövänliga normer.
Max antal deltagare är 10 personer. Vi prioriterar deltagare som kommer kunna hålla i träningar på sina orter eller digitalt under 2021.

Specifika önskemål eller information: 
För vem: För dig som har deltagit på någon av våra träningar genom Vardagens civilkurage eller Klimatprata och som nu själv vill bli tränare i klimatsamtal. Har du inte gått på en träning med oss men är intresserad av utbildningen? Under hösten arrangerar vi flera träningar på olika orter men också digitalt – anmäl dig till någon av våra träningar bums :) Den 23-24 januari 2021 arrangerar Vardagens civilkurage genom sitt projekt Klimatprata en utbildning för framtida klimatsamtalstränare. Tid och plats är än så länge preliminära och kan komma att uppdateras. Datum: lör&sön 23-24 januari Tid: kl. 09-18.00 samt 09.00-16.00. En digital träff innan kan förekomma. Plats: Malmö Kostnad: Gratis för framtida tränare! Vi bekostar resa (billigaste kollektivalternativet, bokat senast tre veckor innan). Har du boende i Malmö är det välkommet annars hjälper vi dig att lösa boende. Efter utbildningen förväntas du att hålla i minst 4 träningar under året (fysiska eller digitala).
Minimiåtagande: 
Utbildningen är under två dagar och sen efter utbildningen förväntas du hålla i minst fyra workshops/träningar antingen fysiskt eller digitalt. En workshop är ungefär 2 h.
När och var genomförs uppdraget: 
Efter utbildningen kan du hålla träningar på den ort du bor på antingen fysiskt eller digitalt.
Tillgänglighet
  • Hörslinga
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Vardagens civilkurage
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.